Lý thuyết Tính chất của phi kim (mới 2023 + Bài Tập) – Hóa học 9

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Tinh chat hoa hoc cua phi kim giai bai tap phi kim chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lý thuyết Hóa 9 Bài 25: Tính chất của phi kim

Bài giảng Hóa 9 Bài 25: Tính chất của phi kim

I. Phi kim có những tính chất vật lí nào?

– Ở điều kiện thường: Phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như lưu huỳnh, cacbon, photpho …; trạng thái lỏng như: brom …; trạng thái khí như: oxi, nitơ, hiđro ….

– Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp.

– Một số phi kim độc như clo, brom, iot.

II. Phi kim có những tính chất hóa học nào?

1. Tác dụng với kim loại

Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit

Ví dụ:

2Cu + O2 →t0 2CuO

3Fe + 2O2→t0 Fe3O4

Lý thuyết Hóa 9 Bài 25: Tính chất của phi kim | Hóa học lớp 9 (ảnh 1)

Hình 1: Dây sắt cháy trong bình chứa khí oxi

– Các phi kim khác tác dụng với kim loại tạo thành muối

Ví dụ:

2Na + Cl2 →t0 2NaCl

Fe + S →t0 FeS

Lý thuyết Hóa 9 Bài 25: Tính chất của phi kim | Hóa học lớp 9 (ảnh 1)

Hình 2: Na cháy trong khí clo.

2. Tác dụng với hiđro

Oxi tác dụng với hiđro tạo thành hơi nước

Phương trình hóa học:

2H2 (k) + O2 (k) →t0 2H2O (h)

Các phi kim khác (như C; S; Cl2; Br2…) tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí

Xem thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 12 - Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Ví dụ:

H2 (k) + Cl2 (k) →as 2HCl (k) (khí hiđro clorua)

Khí hiđro clorua tan trong nước tạo thành axit clohiđric và làm quỳ tím hóa đỏ.

Lý thuyết Hóa 9 Bài 25: Tính chất của phi kim | Hóa học lớp 9 (ảnh 1)

Hình 3: Khí hiđro tác dụng với khí clo.

3. Tác dụng với oxi

Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

Ví dụ:

S (r) + O2 (k) →t0 SO2 (k)

4P (r) + 5O2 (k) →t0 2P2O5 (r)

Lý thuyết Hóa 9 Bài 25: Tính chất của phi kim | Hóa học lớp 9 (ảnh 1)

Hình 4: Photpho cháy trong oxi

4. Mức độ hoạt động của phi kim

Mức độ hoạt động mạnh hay yếu của phi kim thường được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro.

Các phi kim như flo, oxi, clo là những phi kim hoạt động hóa học mạnh, trong đó flo là phi kim mạnh nhất. Lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn.

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 25: Tính chất của phi kim

Câu 1: Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái

A. Rắn

B. Lỏng

C. Khí

D. Cả A, B, C

Câu 2: Tính chất vật lý của phi kim

A. Dẫn nhiệt tốt

B. Dẫn điện tốt

C. Dẫn điện, dẫn nhiệt kém

D. Chỉ tồn tại ở trạng thái rắn

Câu 3: Đốt cháy 6,2 gam photpho bình chứa khí oxi, thu được m gam điphotpho pentaoxit. Giá trị của m là

A. 11,8 gam

B. 12,6 gam

C. 13,4 gam

D. 14,2 gam

Câu 4: Dãy gồm các nguyên tố phi kim là

A. C, Mg, P, Ca

B. S, Fe, Na, N

Xem thêm:  31 Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chia sẻ mới

C. P, C, S, Si

D. Cu, Fe, Cl, I

Câu 5: Phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit là

A. P

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Câu 6: Cho 4,6 gam natri tác dụng hết với V lít khí oxi ở đktc, sau phản ứng thu được natri oxit. Giá trị của V là

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Câu 7: Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với

A. Kim loại và hiđro

B. Oxi và kim loại

C. Hiđro và oxi

D. Oxi.

Câu 8: Hai phi kim tác dụng với nhau tạo sản phẩm không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là

A. Hiđro và clo

B. Photpho và oxi

C. Lưu huỳnh và oxi

D. Hiđro và oxi

Câu 9: Cho 19,5 gam kim loại M hóa trị II tác dụng với khí clo dư thì thu được 40,8 gam muối. Kim loại M là

A. Zn

B. Fe

C. Mg

D. Cu

Câu 10: Ở điều kiện thường, phi kim nào sau đây tồn tại ở thể khí?

A. Lưu huỳnh

B. Clo

C. Cacbon

D. Photpho

Xem thêm các bài tổng hợp lý thuyết Hóa lớp 9 đầy đủ, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 26: Clo

Lý thuyết Bài 27: Cacbon

Lý thuyết Bài 28: Các oxit của cacbon

Lý thuyết Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Lý thuyết Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.