Thế nào là pháp luật và kỉ luật? Điều khác biệt căn bản nhất giữa

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về The nao la phap luat va ki luat dieu khac biet can ban nhat giua phap luat chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Thế nào là pháp luật và kỉ luật?

Câu hỏi: Thế nào là pháp luật và kỉ luật?

Trả lời:

+ Pháp luật là hệ thống các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

+ Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng (một tập thể) về những hành vi cần phải tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.

Giống nhau: Đều là qui định có tính bắt buộc, yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm đem lại lợi ích chung cho tập thể.

Khác nhau: Pháp luật do Nhà Nước ban hành, còn kỉ luật là qui định của một cộng đồng (tập thể).

Kỷ luật là gì?
Kỷ luật là gì?

Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?

Câu hỏi: Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?

A. Giúp cho mọi người hoàn thiện mình hơn

B. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn

C. Giúp cho mọi người gần nhau hơn

Xem thêm:  Ngữ văn 6 Bài 5 Đọc: Hang Én - Kết nối tri thức

D. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động

Đáp án đúng D. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động

Giải thích

Pháp luật là Các qui tắc xử sự chung, Có tính bắt buộc Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng.

Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan. Điều đó không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó có ý thức đạo đức. Giữa đạo đức và pháp luật luôn có mối quan hệ qua lại, tác động tương hỗ lẫn nhau….

Xem thêm:  Loại xăng RON 97 là gì? Tại sao có giá bán đắt nhất tại Việt Nam

Để quản lý toàn tầng lớp, nhà nước dùng nhiều dụng cụ, nhiều biện pháp, nhưng luật pháp là công cụ quan yếu nhất. Pháp luật của mỗi xã hội đều thể hiện ý chí chính trị của giai cấp thống trị, đòi hỏi phải phù hợp với chế độ xã hội ấy, đó là yếu tố điều chỉnh mang tính chất bắt buộc chung đối với các quan hệ xã hội.

Với những đặc điểm riêng của mình, luật pháp có khả năng triển khai những chủ trương, chính sách của nhà nước một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả nhất trên quy mô rộng lớn nhất. Cũng nhờ có luật pháp, quốc gia có cơ sở để phát huy quyền lực của mình và rà, kiểm soát các hoạt động của các tổ chức, các cơ quan, các viên chức nhà nước và mọi công dân.

Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ.

Ý nghĩa của pháp luật và đạo đức:

– Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;

– Xác định trách nhiệm, quyền lợi của mọi người;

– Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.

Pháp luật và kỷ luật
Pháp luật và kỷ luật

Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.