Lớp 4 – Tin học – Chủ đề 1 – Bài 3: làm quen với tệp – Tài liệu text

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Tệp là gì tin học lớp 4 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1></div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>KIỂM TRA BÀI CŨ</b>

Em hãy nêu thao tác để sao chép một thư mục?

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

<b>a. Tạo thư mục HOCTAP các </b><b>thư mục con soanthao, </b>

<b>trinhchieu, ve.</b>

b. Khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, soạn và trình bày nội dung sau vào trang soạn thảo rồi lưu vào thư mục

HOCTAP với tên là baisoan.

<b>c. Khởi động chương trình Paint, </b><b>vẽ hình vng rồi lưu vào </b>

<b>thư mục HOCTAP với tên là </b>

<b>hinhvuong.</b>

d. Khởi động chương trình

PowerPoint, tạo bài trình chiếu có 1 trang, gõ tên, ngày, tháng, năm sinh của em vào trang

trình chiếu rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên là gioithieu<i>Khơng có việc gì khó</i>

<i>Chỉ sợ lịng khơng bền</i><i>Đào núi và lấp biển</i>

</div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5>

<sub>1.TẠO TỆP</sub>

<sub>a. Tạo thư mục</sub>

<b>A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

HỌC

TẬP

SOẠN

</div><span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

b. Khởi động chương trình soạn thảo văn bản

Word, soạn và trình bày nội dung sau vào trang

soạn thảo rồi lưu vào thư mục

HOCTAP

với tên

baisoan

.

</div><span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7>

Xem thêm:  Mumble Rap là gì và cấu trúc cụm từ Mumble Rap trong câu Tiếng

c. Khởi động chương trình Paint, vẽ hình vng rồi lưu vào thư mục HOCTAP với tên là hinhvuong.

A. HoẠT ĐỘNG CƠ BẢN

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

<b>1.Tạo tệp</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(8)</span><div class=’page_container’ data-page=8>

<b>Củng cố – Dặn dị:</b>

<sub>Em hãy tạo một tệp văn bản, một tệp hình ảnh, </sub>

một tệp Powerpoint.

</div><span class=’text_page_counter’>(9)</span><div class=’page_container’ data-page=9></div><span class=’text_page_counter’>(10)</span><div class=’page_container’ data-page=10>

<b>KIỂM TRA BÀI CŨ</b>

Em hãy tạo tệp Powerpoint thông tin

<b>tên, trường, </b>

<b>lớp</b>

với tên

<b>TRINHBAY</b>

?

</div><span class=’text_page_counter’>(11)</span><div class=’page_container’ data-page=11>

A. HoẠT ĐỘNG CƠ BẢN

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(12)</span><div class=’page_container’ data-page=12>

<b>2. Tệp và thư mục.</b>

<b>Tệp là gì ?</b>

-Là tập hợp của thơng tin trong một chương trình được tên.Ví dụ: tệp văn bản (word), tệp hình vẽ(paint).

-Thơng tin được lưu trong tệp .Mỗi tệp có một tên để phân biệt và có biểu tượng khác nhau.

-Tệp được sắp xếp trong các thư mục

<b>Chú ý : Không được dùng các ký tự sau khi lưu tên tệp: </b><b>/ : * “,” < ></b>

<b>Thư mục là gì?(Folder, Directory)</b>

-Là một dạng tệp tin đặc biệt có tác dụng như là ngăn chứa được dùng quản lý trong việc sắp xếp các tệp tin và thư mục con(sub folder)

</div><span class=’text_page_counter’>(13)</span><div class=’page_container’ data-page=13>

<b>TÊN TỆP:</b>

<b>GỒM 2 PHẦN: </b>

PHẦN TÊN + PHẦN MỞ RỘNG

PHẦN TÊN do người tạo đặt

PHẦN MỞ RỘNG do máy tự động thêm vào.

Ví dụ

<b>A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN</b>

Baitap1.docx

Phần tên

</div><span class=’text_page_counter’>(14)</span><div class=’page_container’ data-page=14>

Xem thêm:  Màng PE là gì? Quy trình sản xuất màng PE được áp dụng nhiều nhất

Mở và quan sát thư mục HOCTAP.

Các tệp

Các thư mục

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

<b>2. Phân biệt tệp và thư mục</b>

Thư mục HOCTAP đang mở

tên tệp

Trong thư mục có thể chứa nhiều tệp và thư

</div><span class=’text_page_counter’>(15)</span><div class=’page_container’ data-page=15>

<sub>Trong thư mục HOCTAP có các thư mục </sub>

<sub>ve</sub>

<sub>, </sub>

soanthao

,

trinhchieu

.

Ngồi ra em cịn thấy biểu tượng được tạo

ra khi em lưu bài soạn thảo văn bản, đó được

gọi là

tệp

. Mỗi tệp có 1 tên,tên tệp bao gồm

phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi

dấu chấm. Phần tên do em tự đặt, phần mở

rộng tự động thêm vào.

Phần tên Phần mở rộng

</div><span class=’text_page_counter’>(16)</span><div class=’page_container’ data-page=16>

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

<b>2. Phân biệt tệp và thư mục</b>

Điền tên thư mục con và tên tệp trong thư mục

HOCTAP

vào bảng sau:

<b>Thư mục</b> <b>Tệp</b>

<b>Thư mục</b> <b>Tệp</b>

Soanthao baisoan

Trinhchieu Gioithieu

</div><span class=’text_page_counter’>(17)</span><div class=’page_container’ data-page=17>

B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

1.Em hãy mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau:

</div><span class=’text_page_counter’>(18)</span><div class=’page_container’ data-page=18>

B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

<b>Biểu </b>

<b>tượng</b> <b>Mở ra chương trình</b>

Paint với bức tranh đã vẽ

Word với văn bản đã soạn thảo

PowerPoint với bài trình chiếu đã soạnPaint với bức tranh đã vẽ

Xem thêm:  Kèo phạt góc là gì? cách soi kèo phạt góc - Người Việt tại Kuwait

Word với văn bản đã soạn thảo

PowerPoint với bài trình chiếu đã soạnPaint với bức tranh đã vẽ

Word với văn bản đã soạn thảo

PowerPoint với bài trình chiếu đã soạn

<b>x</b>

<b>x</b>

</div><span class=’text_page_counter’>(19)</span><div class=’page_container’ data-page=19>

B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

2. Em hãy viết phần tên và phần mở rộng của các tệp tương ứng vào bảng sau:

<b>Biểu tượng tệp</b>

Phần tên

Phần mở rộng

hinhvuong <sub>Baisoan</sub> gioithieu

</div><span class=’text_page_counter’>(20)</span><div class=’page_container’ data-page=20>

C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

<b>BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP</b>

Em có thể tạo 2 tệp cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong 1 thư mục được không?

Mở thư mục soanthao, nháy nút phải chuột, chọn New rồi chọn biểu tượng . Quan sát thay đổi trong thư mục

</div><span class=’text_page_counter’>(21)</span><div class=’page_container’ data-page=21>

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

</div><span class=’text_page_counter’>(22)</span><div class=’page_container’ data-page=22>

<b>BÀI 3:LÀM QUEN VỚI TỆP </b>

<i><b></b><b> Mỗi tệp đều được đặt tên riêng.</b></i>

<i><b></b><b> Tên tệp gồm hai phần, phần tên và phần </b></i>

<i><b>mở rộng, được cách nhau bởi dấu chấm.</b></i>

<i><b></b><b> Mỗi loại tệp có một biểu tượng khác nhau</b></i>

</div><!-links->

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.