NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl – Trường Tiểu Học Đằng Hải

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Nh3 alcl3 h2o aloh3 nh4cl chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bạn đang xem: NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl tại Trường Tiểu học Đằng Hải

NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl do Cmm.edu.vn biên soạn là phản ứng amoniac tác dụng với dung dịch muối của nhiều kim loại tạo thành kết tủa hiđroxit, cụ thể là dung dịch muối của các kim loại sau đây. là AlCl3, sau phản ứng thu được kết tủa trắng là Al(OH)3. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

2. Điều kiện phản ứng NH3 tác dụng với AlCl3

nhiệt độ bình thường

3. Phương trình ion rút gọn NH3 + AlCl3

Phương trình phân tử NH3 + AlCl3

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Phương trình ion thu gọn:

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

3. Tiến hành phản ứng NH3 với AlCl3 . dung dịch

Sục khí NH3 dư vào AlCl3 . dung dịch

4. Phản ứng xảy ra khi sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3. dung dịch

Dung dịch amoniac phản ứng với dung dịch muối nhôm clorua tạo thành kết tủa nhôm hiđroxit Al(OH)3 màu trắng.

5. Bài tập liên quan

Câu 1. Thực hiện thí nghiệm Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 sau khi phản ứng xảy ra

A. Thu được dung dịch trong suốt

B. Xuất hiện kết tủa trắng

C. Xuất hiện kết tủa đỏ nâu

D. Xuất hiện khí mùi hắc

Câu trả lời là không

Dẫn NH3 vào dung dịch AlCl3 xảy ra phản ứng hóa học sau:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Vì NH3 là bazơ yếu nên không hòa tan được hiđroxit Al(OH)3 .

Xem thêm:  Hóa 8 bài 23: Bài tập về Mol, tính khối lượng Mol và Tỉ khối của chất

Sau phản ứng Có kết tủa keo trắng không tan

Câu 2. Dung dịch NH3 hòa tan được Zn(OH)2 vì:

A. Vì Zn(OH)2 là bazơ ít tan

B. Vì Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan

C. Vì Zn(OH)2 là bazơ lưỡng tính

D. Vì NH3 là hợp chất phân cực và là bazơ yếu

Đáp án B: Vì Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan: Zn(NH3)4(OH)2 tan

Câu 3. Khi dẫn khí NH3 vào bình đựng Cl2, phản ứng sinh ra khói trắng. Công thức của hợp chất được tạo thành là gì?

A.N2

B. NH3

C. NH4Cl

D.HCl

ĐÁP ÁN C

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

Khí NH3 + Khí HCl → NH4Cl (khói trắng)

Câu 4. A là một muối khi phản ứng với dung dịch NaOH dư tạo khí mùi khai, phản ứng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào sau đây?

A. (NH4)2CO3.

B. (NH4)2SO3.

C. NH4HSO3.

D. (NH4)3PO4.

ĐÁP ÁN C

X + NaOH dư tạo khí mùi hắc ⟹ khí mùi khai là NH3 ⟹ X chứa muối amoni (NH4+)

X + BaCl2 tạo kết tủa không tan trong HNO3 kết tủa này phải do kim loại mạnh và gốc axit mạnh tạo kết tủa là BaSO4

kết hợp với đáp án ⟹ X là: NH4HSO4

Phương trình hóa học:

NH4HSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + NH3↑ (mùi) + 2H2O

NH4HSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NH4Cl + HCl

Câu 5. Cho các dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên?

A. Dung dịch KCl.

B. dung dịch NaOH.

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch Ba(OH)22.

Câu trả lời là không

Trích xuất mẫu và đánh số thứ tự

Dùng dung dịch NaOH nhận biết các dung dịch trên

Cho lần lượt dung dịch NaOH vào 3 ống nghiệm đã đánh số sẵn

Nếu thấy ống nghiệm thoát ra khí mùi khai thì dung dịch ban đầu là NH4Cl.

Xem thêm:  Tính chất hóa học của Muối Nitrat và Bài tập vận dụng - Hóa 11 bài 9

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa keo trắng, dung dịch ban đầu là Ba(HCO3)2

2NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ống nghiệm không xuất hiện dung dịch còn lại?

Câu 6. Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch chứa CuSO4 1M; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M và AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa sau phản ứng là

A. 9,8 gam

B. 4,9 gam

C. 7,8 gam

D. 5 gam

ĐÁP ÁN C

Do các ion Cu2+, Zn2+, Ag+ tạo kết tủa với NH3 sau đó kết tủa tan trong NH3 dư tạo thành phức chất.

=> kết tủa thu được chỉ gồm Al(OH)3

nAl(OH)3 = nAlCl3 = 0,1 mol => m = 7,8 gam

Câu 7. Có 4 dung dịch bị mất nhãn sau: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2. Dùng hóa chất có thể dùng để phân biệt 4 dung dịch trên bằng một phép thử duy nhất là:

A. Ca(OH)2 . dung dịch

B. KOH . dung dịch

C. Na2SO4 . dung dịch

D. dung dịch HCl

Đáp án A

Khi cho Ca(OH)2 vào 4 dung dịch: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2

Mẫu thử xuất hiện khí NH3, hóa chất ban đầu là NH4Cl .

2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O

Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Mg(OH)2, hóa chất ban đầu là Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + Mg(OH)2

Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3 sau khi kết tủa tan hết Ba(AlO2)2 hóa chất ban đầu là Al(NO3)3

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng BaCO3 và khí mùi NH3, hóa chất ban đầu là Al(NO3)3

Mẫu thử không bị ảnh hưởng, hóa chất ban đầu là NaCl

Câu 8. Cho 2,92 gam hỗn hợp X gồm NH4NO3 và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH thu được 0,896 lít khí. Tìm pH của dung dịch NaOH đã dùng.

Xem thêm:  Hóa 10 Bài 18 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

A.11

B.12

C.13

D.14

ĐÁP ÁN C

Theo đề bài ta có:

nNH4NO3 = 0,02 mol;

n(NH4)2SO4 = 0,01 mol

=> nNaOH = 0,02 + 0,01.2 = 0,04 mol

→ CM(NaOH) = 0,04/0,4 = 0,1 => pH = 13

Mời các bạn tham khảo các tài liệu liên quan khác

  • NH3 + HNO3 → NH4NO3
  • NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl
  • NH3 + O2 → NO + H2O
  • NH3 + HCl → NH4Cl
  • NH3 + H2O → NH4OH
  • NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl
  • NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl
  • NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + NH3 + H2O

Trên đây Cmm.edu.vn vừa giới thiệu đến các bạn bài viết NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl, hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ học tốt hơn môn Hóa lớp 11. Dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về Toán 11, Văn 11, Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học các môn học THPT, Cmm.edu.vn mời các bạn ghé thăm nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (c1danghaihp.edu.vn)

Bạn thấy bài viết NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl bên dưới để Trường Tiểu học Đằng Hải có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: c1danghaihp.edu.vn của Trường Tiểu học Đằng Hải

Nhớ để nguồn bài viết này: NH3 + AlCl3 + H2O → Al(OH)3 + NH4Cl của website c1danghaihp.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.