Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ [chi tiết 2023] – Luật ACC

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Mau bang diem danh gia phan loai dang bo chi bo chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại văn bản khác nhau, trong đó phải kể đến biên bản. Trong những trường hợp khác nhau chúng ta sẽ sử dụng các mẫu biên bản khác nhau cho phù hợp. Vậy Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ như thế nào? Mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mẫu Phiếu đánh Giá, Xếp Loại Chi Bộ
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ [chi tiết 2023]

1. Khái quát về biên bản

Biên bản là hình thức một loại văn bản ghi lại những sự việc, vụ việc đang diễn ra để làm chứng cứ pháp lý về sau. Biên bản lập ra phải được ghi trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ. Biên bản không được ghi chép rồi chỉnh sửa mà phải được hình thành ngay khi sự việc, vụ việc đã hoặc đang diễn ra mới đảm bảo được tính chân thực.

Trên thực tế có nhiều loại biên bản khác nhau được sử dụng ở nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là một số loại biên bản thường thấy nhất hiện nay:

  • Biên bản hội họp là loại biên bản ghi lại tiến trình tổ chức thực hiện các cuộc họp hay hội nghị.
  • Biên bản hành chính là loại biên bản ghi chép cách tiến hành một công việc theo quy định hành chính như biên bản mở đề thi, biên bản giao nhận và bàn giao, biên bản hợp đồng;
  • Biên bản có tính chất pháp lý là loại biên bản ghi chép những vụ việc có liên quan đến pháp luật như biên bản phiên tòa, biên bản khám nghiệm tử thi, biên bản tai nạn giao thông.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà có thể lập loại biên bản phù hợp.

Nhằm đảm bảo việc lập biên bản có tính hợp lý cao nhất, chính xác nhất, cần phải đảm bảo các tiêu chí sau:

  • Ghi biên bản thật đầy đủ và chính xác. Người ghi biên bản cần có một số phương pháp để có thể theo kịp tiến độ của cuộc họp hoặc vụ việc đang diễn ra.
  • Về nguyên tắc, ghi biên bản là ghi ý. Tuy nhiên, người ghi biên bản cần phân loại khi tiếp nhận các thông tin. Nếu là thông tin để biết thì chỉ cần ý chính; nếu là thông tin để biết và để thực hiện thì phải ghi đầy đủ, không được bỏ sót ý nào, với những thông tin quan trọng cũng vậy. Trường hợp người phát biểu ý kiến yêu cầu ghi nguyên văn thì người ghi biên bản có thể sử dụng hình thức dẫn lời nói trực tiếp.
  • Cần tập trung lắng nghe và có trí nhớ tốt, vận dụng kỹ thuật ghi chép nhanh. Có thể sử dụng các cách biến đổi câu trong tiếng Việt để có thể lựa chọn cấu trúc câu ngắn nhất mà vẫn đảm bảo thông tin được diễn đạt đầy đủ và chính xác.
  • Chuẩn bị sẵn các mẫu ghi biên bản để khi cuộc họp hoặc vụ việc diễn ra thì có thể ghi chép ngay.

3. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ

Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại chi bộ hay bảng chấm điểm sinh hoạt chi bộ là biểu điểm nêu các tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại Đảng viên trong chi bộ. Dựa theo các tiêu chí này, các Đảng viên sẽ được biết mình được bao nhiêu điểm, chất lượng sinh hoạt có đạt tiêu chuẩn không…..

Xem thêm:  Yêu nước là gì? Biểu hiện của lòng yêu nước? - Luật Hoàng Phi

ĐẢNG ỦY XÃ ………

CHI BỘ TRƯỜNG MN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm ……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ Chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng tháng năm ……

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Thang điểm Chi ủy, Bí thư chi bộ chấm Cấp ủy viên cấp trên chấm I TỈ LỆ ĐẢNG VIÊN DỰ SINH HOẠT CHI BỘ (Trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt, số vắng mặt có lý do) 10 – Đạt từ 85% đảng viên dự họp trở lên 10 – Đạt từ 80% đến dưới 85% đảng viên dự họp 7 – Đạt từ 70% đến dưới 80% đảng viên dự họp 3 – Đạt dưới 70% ĐV dự họp hoặc có đảng viên vắng mặt không có lý do. 1 II CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SINH HOẠT CHI BỘ 10 1 Họp, hội ý chi ủy 6 – BT hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị tốt nội dung simh hoạt. 2 – Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở nhũng nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ. 2 – Dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt đúng, đủ theo hướng dẫn 1 – Thu đảng phí đúng quy định 1 2 Thông báo họp 1 – Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến từng đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. 1 3 Chấp hành thời gian họp của đảng viên 3 – 100% đảng viên dự họp đi đúng giờ và dự đủ cuộc họp (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất) 3 III TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI BỘ 50 1 Mở đầu 5 – Tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền 2 – Thông báo tình hình đảng viên(chính thức, dự bị); số đảng viên có mặt dự họp; số vắng mặt và lý do vắng 1 – Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ 1 – Cử thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác toàn bộ nội dung sinh hoạt; có sổ ghi chép, lưu trữ. 1 2 Nội dung 40 – Thông tin đầy đủ, kịp thời những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương; phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm. 4 – Đánh giá đúng, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước (Nêu rõ những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân). 4 – Đề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện trong tháng tới; phân công nhiệm vụ; Phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ ràng, gắn trách nhiệm đến từng đồng chí lãnh đạo, quản lý để chủ động kiểm tra, tổ chức thực hiện và nêu gương; chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội. 6 – Đánh giá việc học tập tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện các bản cam kết của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Gắn nội dung nêu gương trong quy định 101-QĐ/TW của ban bí thư. Đảng viên là lãnh đạo quản lý phải gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ. 4 – Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng , lãng phí 2 – Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan 2 – Chấn chỉnh tác phong làm việc,quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ… của cán bộ, công chức, đảng viên. 2 – Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 2 – Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên. 2 – Chi bộ có thực hiện rà soát, đánh giá biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII(đã khắc phục không có phát sinh).chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

Xem thêm:  Phép nối là gì? Các dạng phép nối? Ý nghĩa và lấy ví dụ cụ thể?

2

– Người chủ trì lắng nghe ý kiến đảng viên, gợi ý những vấn đề trọng tâm, nội dung quan trọng để đảng viên thảo luận; thể hiện chính kiến; trao đổi kỹ những vấn đề có ý kiến khác nhau trước khi biểu quyết.. 1 – Biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, ĐV không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật(nếu có). 1 – Thời gian sinh hoạt chi bộ (đối với chi bộ có từ 05 đảng viên trở xuống thì thời gian sinh hoạt giảm tương ứng 30 phút) 8 + Từ 90 phút trở lên (Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề thì trên 120 phút). 8 + Thời gian sinh hoạt chi bộ từ 60 phút đến 90 phút (Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề thì trên 90 phút đến dưới 120 phút). 5 + Thời gian sinh hoạt chi bộ dưới 60 phút (Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề dưới 90 phút). 1 3 Kết thúc 5 – Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến, nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài. 2 – Kết luận nội dung cuộc họp đầy đủ ,rõ ràng. 2 – Thông qua nghị quyết đầy đủ nội dung. 1 IV THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC,SINH HOẠT ĐẢNG 20 – Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến 10 + Trong buổi sinh hoạt chi bộ có 50% số đảng viên trở lên(đối với chi bộ có từ 10 đảng viên trở xuống) tham gia ý kiến phát biểu; có 6 đảng viên trở lên tham gia ý kiến phat biểu(đối với chi bộ trên 10 đảng viên). 10 + Trong buổi sinh hoạt chi bộ có 30% đến dưới 50% số đảng viên (đối với chi bộ có từ 10 đảng viên trở xuống) tham gia ý kiến phát biểu; có 04 hoặc 05 đảng viên tham gia ý kiến phát biểu (đối với chi bộ trên 10 đảng viên) 7 + Tổng buổi sinh hoạt có dưới 30 % số đảng viên(đối với chi bộ có từ 10 đảng viên trở xuống) tham gia ý kiến phát biểu; có dưới 03 đảng viên tham gia ý kiến phát biểu (đối với chi bộ trên 10 đảng viên). 3 – Trong sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. 4 – Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình. 3 – Bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm,thấy đúng không giám bảo vệ, thấy sai không giám đấu tranh. 3 V KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN KẾT LUẬN HOẶC NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ 10 – Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ tháng trước đã được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt (đạt 90% trở lên so với chỉ tiêu nghị quyết). 10 – Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ tháng trước được lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhưng còn có nội dung chưa đạt kết quả tốt. 5 – Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ tháng trước chưa được lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoặc lãnh đạo tổ chức thực hiện không hiệu quả. 1 TỔNG ĐIỂM 100 Điểm bình quân

Xem thêm:  Ngôn Nhất Trì là ai? Một số thắc mắc về Ngôn Nhất Trì truyện người

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được đánh giá xếp loại: …………………………

T/M BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

CẤP ỦY CẤP TRÊN PHỤ TRÁCH · Các mức xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Căn cứ điểm bình quân, chất lượng sinh hoạt chi bộ được xếp loại như sau:

+ Chi bộ xếp loại Tốt, đạt từ 85 đến 100 điểm.

+ Chi bộ xếp loại Khá, đạt từ 70 đến 85 điểm.

+ Chi bộ xếp loại Trung bình, đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

+ Chi bộ xếp loại Yếu kém dưới 50 điểm.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về vấn đề Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ, cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC về Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chi bộ vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận hoặc liên hệ qua các thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp một cách cụ thể nhất.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.