Công hàm là gì? (Cập nhật 2023) – Công ty Luật ACC

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Cong ham la gi chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Công hàm là một trong những văn bản pháp lý mang tính giá trị cao mà trong đời sống thường ngày chúng ta ít được tiếp xúc đến. Những văn bản mang tính giá trị pháp lý cao như công hàm thường được sử dụng để trình bày quan điểm về một vấn đề quan trọng. Vậy công hàm là gì? Mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Công Hàm Là Gì

1. Công hàm là gì?

Công hàm là văn kiện ngoại giao chính thức của Chính phủ hoặc Bộ Ngoại giao gửi cho Chính phủ hoặc bộ ngoại giao của nước khác với nội dung trao đổi, thông báo, yêu sách hay phản đối hoạt động, sự kiện hoặc vấn đề nào đó có liên quan hoặc cả hai cùng quan tâm.

Hiện nay, có các loại công hàm như sau:

  • Công thư

– Định nghĩa: Công thư được sử dụng trong các vấn đề giao dịch quan trọng tại Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao do Lãnh đạo Bộ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài ký.

– Về hình thức:

+ Trang đầu của công thư được in trên giấy offset vàng.

+ Trang tiếp theo được in trên giấy offset trắg khổ A4.

+ Chức danh đầy đủ của người gửi được in phía góc trái, cân giữa so với Quốc huy, cách mép dưới của Quốc huy là 0,5 cm, phông Times New Roman, cỡ chữ 10-12, in hoa, đậm và thẳng.

+ Dấu gạch liền được in phía dưới chức danh, đọ dài 1 cm, cân giữa, cách chức danh là 0,5 cm.

+ Địa điểm soạn thư và thông tin về thời gian được in cùng dòng với dòng cuối cùng của chức danh, căn lề phải, cách mép phải giấy là 1,5-2 cm.

  • Công hàm thường (note verbale)

– Định nghĩa: Công hàm thường là thư tín ngoại giao có mức độ nghi thức thấp hơn công thư. Thẩm quyền ký Công hàm thường do cấp vụ/ phòng ký hoặc cấp cao hơn, người được trưởng cơ quan ủy quyền ký tắt ở góc dưới bên phải của trang cuối cùng.

– Về hình thức:

+ Công hàm thường được bắt đầu bằng câu chào xã giao.

+ Trang đầu của công hàm thường được in bằng giấy offset vàng (conqueror)

+ Các trang tiếp theo được in bằng giấy offset trắng.

  • Công hàm Pro Memoire

– Định nghĩa:Công hàm pro memorie là biên bản trao đổi chính thức về các vấn đề mà Chính phủ ủy quyền hoặc chỉ đạo. Tại Bộ Ngoại giao, văn bản này được trao trực tiếp cho Đại sứ, Công sứ hoặc đại diện. Văn bản này thường do cấp vụ hoặc cấp cao hơn ký tắt ở góc dưới bên phải của trang cuối. Tại cơ quan đại diện ngoại giao, công hàm này có thể trao trực tiếp hoặc chuyển qua giao thông ngoại giao.

Xem thêm:  Song Hye Kyo: Xinh đẹp, tài năng có thừa nhưng đường tình duyên

– Về hình thức:

+ Trang đầu của công hàm pro memoire được in trên giấy offset vàng.

+ Các trang tiếp theo được in trên giấy offset trắng.

  • Công hàm ngoại giao (diplomatic note)

– Định nghĩa: Công hàm ngoại giao là thư tín chính thức giữa các Chính phủ truyền đạt các vấn đề Chính phủ ủy quyền hoặc chỉ đạo. Công thức lịch thiệp không được sử dụng trong hình thức thư tín này. Công hàm ngoại giao có thể do Lãnh đạo Bộ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao hoặc ngừoi được ủy quyền ký tắt hoặc ký đầy đủ.

– Về hình thức:

+ Trang đầu của công hàm ngoại giao được in trên giấy offset vàng.

+ Các trang tiếp theo được in trên giấy offset trắng.

  • Công hàm tập thể (collective note)

– Định nghĩa: Công hàm tập thể là hình thức thư tín do hai hay nhiều Chính phủ gửi 01 hay nhiều Chính phủ. Công hàm tập thể phải có chữ ký đầy đủ của đại diện Chính phủ.

– Về hình thức:

+ Công hàm tập thể không in Quốc huy.

+ Nếu không có thỏa thuận khác với các nước ký chung công hàm, công hàm tập thể được in trên giấy offset trắng.

  • Công hàm thông báo

– Định nghĩa: Công hàm thông báo là công hàm gửi đến các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội hoặc tới cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại nước nhận. Công hàm của Bộ Ngoại giao do cấp vụ/phòng hoặc cấp cao hơn ký tắt; công hàm của cơ quan đại diện do người được trưởng cơ quan đại diện ủy quyền ký tắt.

– Về hình thức: Công hàm thông báo được in trên giấy offset trắng.

2. Quy định về quản lý công hàm

Quản lý Công hàm trong công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp được quy định tại Điều 41 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 2638/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

– Các đơn vị cần trao đổi với đối tác nước ngoài bằng hình thức Công hàm có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, lấy ý kiến Vụ Hợp tác quốc tế, trình lãnh đạo Bộ cho chủ trương; chuyển dự thảo đến Vụ Hợp tác quốc tế để hoàn thiện và ký Công hàm.

Xem thêm:  Ngày 12/5 là ngày gì? Ngày 12 tháng 5 là ngày lễ đặc biệt gì?

– Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ký các Công hàm trao đổi với các đối tác nước ngoài về các công việc thường xuyên; trường hợp trao đổi về các vấn đề quan trọng, phải xin chủ trương của Thứ trưởng phụ trách hợp tác quốc tế và Bộ trưởng.

– Đối với Công hàm trao đổi về hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế ký Công hàm. Công hàm phải được sao gửi Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách đơn vị để báo cáo và Vụ Hợp tác quốc tế để theo dõi chung.

– Trường hợp cần trả lời Công hàm của đối tác nước ngoài về những vấn đề chuyên môn thuộc thẩm quyền của đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trả lời bằng hình thức Công văn hành chính.

– Công hàm phải được ghi đầy đủ ngày, tháng, năm, số Công hàm; có chữ ký tắt theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều này; đóng dấu treo của Bộ Tư pháp theo quy định.

– Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ quản lý, theo dõi tình hình Công hàm của Bộ Tư pháp, định kỳ hàng năm báo cáo lãnh đạo Bộ.

3. Mẫu công hàm

Hiện này mẫu công hàm được quy định tại Mẫu 4.16 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Theo đó, mẫu công hàm được quy định như sau:

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADETHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

N0: ……(2)……

Hanoi, …… (1) ……

The…(3)… of the Socialist Republic of Vietnam presents its compliments to and has the honour to …(4) … and has the honour to ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………(5)………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

The …(3) …of the Socialist Republic of Vietnam avails itself of this opportunity to renew to the …(4)…the assurances of its highest consideration..(6)

…………………(4)…………………..

Cc: ………………(7)…………………

Chú thích:

(1) Ngày gửi văn bản.

(2) Số văn bản.

(3) Cơ quan ban hành gửi văn bản (Bộ Công Thương).

(4) Cơ quan, tổ chức nước ngoài nhận văn bản.

(5) Nội dung văn bản.

(6) Chữ ký của người gửi vào cuối văn bản (nếu cần).

(7) Các cơ quan, tổ chức khác.

4. Một số câu hỏi thường gặp

  • Mẫu công hàm hiện nay được quy định ở đâu?

Hiện này mẫu công hàm được quy định tại Mẫu 4.16 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Bộ Công Thương.

  • Ai có quyền ký Công hàm trao đổi về hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế?
Xem thêm:  Nhân dịp năm mới, em hãy viết thư cho người thân ngắn nhất

Theo quy định tại Điều 41 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 2638/QĐ-BTP, đối với Công hàm trao đổi về hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế ký Công hàm. Công hàm phải được sao gửi Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách đơn vị để báo cáo và Vụ Hợp tác quốc tế để theo dõi chung.

  • Công hàm tập thể có hình thức như thế nào?

Công hàm tập thể không in Quốc huy. Nếu không có thỏa thuận khác với các nước ký chung công hàm, công hàm tập thể được in trên giấy offset trắng.

> Xem thêm: Tư pháp quốc tế là gì?

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về vấn đề công hàm là gì, cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC về trích lục kết hôn có thời hạn bao lâu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.