Chuyên đề: Chia đa thức – Toán lớp 8 – Toán cấp 2 – Toancap2.net

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Chuyen de chia da thuc cho don thuc toan 8 ly thuyet va cac dang toan chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Chuyên đề Chia đa thức là một chuyên đề thuộc chương trình Đại số 8, Toán lớp 8. Các em cần ghi nhớ lý thuyết và làm các dạng bài tập chủ đề này.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Chia đơn thức cho đơn thức

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau : – Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B. – Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa cùng biến đó trong B. – Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Với mọi x 0, m, n N, m n ta có :

xm : xn = xm-n (nếu m > n)

xm : xn = 1 (nếu m = n)

(xm)n = xm.n

x0 = 1 ; 1n = 1

(-x)n = xn nếu n là một số chẵn

(-x)n = -xn nếu n là số lẻ

(x – y)2 = (y – x)2

(x – y)n = (y – x)n với n là số chẵn

2. Chia đa thức cho đơn thức

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

3. Định lý Bezout

Dư trong phép chia đa thức f(x) cho nhị thức bậc nhất x – a là f(a) Hệ quả : Đa thức f(x) chia hết cho nhị thức bậc nhất x – a khi và chỉ khi f(a) = 0

Xem thêm:  Cảm xúc trữ tình trong văn bản Cây tre Việt Nam của Thép Mới

B. BÀI TẬP CHIA ĐA THỨC

DẠNG 1 : CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

Bài toán 1 : Thực hiện phép tính chia đơn thức cho đơn thức.

a) 10x3y2z : (-4xy2z) f) ($ displaystyle -frac{3}{5}$xy5z) : ($ displaystyle -frac{1}{2}$xy4)

b) $ displaystyle frac{3}{2}$x2y3z4 : $ displaystyle frac{1}{4}$y2z g) x3y4 : x3y

c) 25x4y5z3 : (-3xy2z) h) 18x2y2z : 6xyz

d) 5x3y2z : (-2xyz) i) 27x4y2z : 9x4y

e) (-12x5y4) : (-4x2y) k) 5x3y : $ displaystyle frac{2}{3}$xy

DẠNG 2 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

Bài toán 2 : Thực hiện phép tính.

a) (4×5 – 8×3) : (-2×3)

b) (9×3 – 12×2 + 3x) : (-3x)

c) (xy2 + 4x2y3 – 3x3y4) : (-2xy2)

d) (-3x2y3 + 4x3y4 – y4y5) : (-x2y3)

e) [2(x – y)3 – 7(y – x)2 – (y – x)] : (x – y)

f) [3(x – y)5 – 2(x – y)4 + 3(x – y)2] : [5(x – y)2]

DẠNG 3 : CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC

Bài toán 3 : Thực hiện phép chia.

a) (2×3 – 5×2 – x + 1) : (2x + 1)

b) (x3 – 2x + 4) : (x + 2)

c) (6×3 – 19×2 + 23x – 12) : (2x – 3)

d) (x4 – 2×3 – 1 + 2x) : (x2 – 1)

e) (6×3 – 5×2 + 4x – 1) : (2×2 – x + 1)

f) (x4 – 5×2 + 4) : (x2 – 3x + 2)

g) ( x3 – 2×2 – 5x + 6 ) : ( x + 2 )

h) ( x3 – 2×2 + 5x + 8) : ( x + 1 )

DẠNG 4 : TÌM THƯƠNG VÀ DƯ TRONG PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài toán 4 : Tìm thương Q và dư R sao cho A = B.Q + R biết.

a) A = x4 + 3×3 + 2×2 – x – 4 và B = x2 – 2x + 3

b) A = 2×3 – 3×2 + 6x – 4 và B = x2 – x + 3

c) A = 2×4 + x3 + 3×2 + 4x + 9 và B = x2 + 1

Xem thêm:  Thuyết minh về nhãn lồng Hưng Yên (6 bài) - Văn mẫu lớp 8

d) A = 2×3 – 11×2 + 19x – 6 và B = x2 – 3x + 1

e) A = 2×4 – x3 – x2 – x + 1 và B = x2 + 1

Phương pháp giải : Từ điều kiện đề bài trên, ta đặt phép chia A : B được kết quả là thương Q và dư R.

DẠNG 5 : TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA m ĐỂ ĐA THỨC A CHIA HẾT CHO ĐA THỨC B

Ví dụ : Tìm giá trị nguyên của n để giá trị biểu thức 4n3 – 4n2 – n + 4 chia hết cho giá trị của biểu thức 2n + 1.

Giải :

Thực hiện phép chia 4n3 – 4n2 – n + 4 cho 2n + 1, ta được :

4n3 – 4n2 – n + 4 = (2n + 1).(n2 + 1) + 3

Từ đó, để có phép chia hết điều kiện là 3 chia hết cho 2n + 1, tức là cần tìm giá trị nguyên của n để 2n + 1 là ước của 3, ta được :

2n + 1 = 3 n = 1

2n + 1 = 1 n = 0

2n + 1 = -3 n = -2

2n + 1 = -1 n = -1

Vậy n = 1, n = 0, n = 2 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Bài toán 5 : Tìm m sao cho đa thức A chia hết cho đa thức B biết.

a) A = 8×2 – 26x + m và B = 2x – 3

b) A = x3 + 4×2 + 4x + m và B = x + 3

c) A = x3 – 13x + m và B = x2 + 4x + 3

d) A = x4 + 5×3 – x2 – 17x + m + 4 và B = x2 + 2x – 3

e) A = 2×4 + mx3 – mx – 2 và B = x2 – 1

Bài toán 6 : Cho các đa thức sau:

A = x3 + 4×2 + 3x – 7

B = x + 4

a) Tính A : B

b) Tìm x ∈ Z sao cho A chia hết cho B

Bài toán 7 : Tìm x, biết.

a) (8×2 – 4x) : (-4x) – (x + 2) = 8

b) (2×4 – 3×3 + x2) : (-x2) + 4(x – 1)2 = 0

Bài toán 8 : Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức A chia hết cho giá trị của biểu thức B biết.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin xét công nhận hết thời gian tập sự mới nhất hiện nay

a) A = 8n2 – 4n + 1 và B = 2n + 1

b) A = 3n3 + 8n2 – 15n + 6 và B = 3n – 1

c) A = 4n3 – 2n2 – 6n + 5 và B = 2n – 1

DẠNG 6 : ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ Bezout

Bài toán 9 : Không làm phép chia hãy tìm số dư khi :

a) Khi f(x) = x3 + 2×2 – 4x + 3 chia cho x – 2

b) Khi f(x) = x4 – 3×2 + 2x – 1 chia cho x + 1

c) Khi f(x) = x3 – 3×2 + 4x – 5 chia cho x – 2

d) Khi f(x) = x27 + x9 + x3 + x chia cho x – 1

Bài toán 10 : Chứng minh :

a) x50 + x10 + 1 chia hết cho x20 + x10 + 1

b) x2012 + x2008 + 1 chia hết cho x2 + x + 1

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.