Thực hiện phản ứng sau: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Caco3 hcl cacl2 co2 h2o chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Giải SBT Hóa học 10 Bài 19: Tốc độ phản ứng

Bài 19.25 trang 57 SGK Hóa học 10: Thực hiện phản ứng sau:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Theo dõi về thể tích CO2 thoát ra theo thời gian, thu được đồ thị sau (thể tích khí được đo ở áp suất khí quyển và nhiệt độ phòng).

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

A. Ở thời điểm 90 giây, tốc độ phản ứng bằng 0.

B. Tốc độ phản ứng giảm dần theo thời gian.

C. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian từ thời điểm đầu đến 75 giây là 0,33 mL/s.

D. Tốc độ trung bình của phản ứng trong các khoảng thời gian 15 giây là như nhau.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

A. Phát biểu đúng. Ở 90oC phản ứng đã dừng lại nên tốc độ bằng 0.

B. Phát biểu đúng. Theo thời gian, nồng độ các chất tham gia giảm dần nên tốc độ phản ứng giảm dần.

C. Phát biểu đúng. Tốc độ trung bình của phản ứng từ thời điểm đầu đến 75 giây là:

v=25−075=0,33(mL/s)

D. Phát biểu sai. Theo thời gian, nồng độ các chất tham gia giảm dần nên tốc độ phản ứng giảm dần. Tốc độ trung bình của phản ứng trong 15 giây đầu sẽ lớn hơn tốc độ phản ứng trong 15 giây sau.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Bài 19.1 trang 53 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sau:….
 • Bài 19.2 trang 53 sách bài tập Hóa học lớp 10: Trong dung dịch phản ứng thủy phân ethyl acetate (CH3COOC2H5) có xúc tác acid vô cơ xảy ra như sau:….
 • Bài 19.3 trang 53 sách bài tập Hóa học lớp 10: Sục khí CO2 vào bình chứa dung dịch Na2CO3…..
 • Bài 19.4 trang 54 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho các phản ứng hóa học sau:Fe3O4(s) + 4CO(g) → 3Fe(s) + 4CO2(g)….
 • Bài 19.5 trang 54 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho bột Fe vào dung dịch HCl loãng. Sau đó đun nóng hỗn hợp này. Phát biểu nào sau đây không đúng?….
 • Bài 19.6 trang 54 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho phản ứng hóa học xảy ra trong pha khí sau:N2 + 3H2 → 2NH3….
 • Bài 19.7 trang 54 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho bột magnesium vào nước, phản ứng xảy ra rất chậm. Hãy nêu cách làm tăng tốc độ phản ứng trên…..
 • Bài 19.8 trang 54 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho phản ứng hóa học sau: Zn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + H2(g)…
 • Bài 19.9 trang 54 sách bài tập Hóa học lớp 10: Phát biểu nào sau đây là đúng về xúc tác?…
 • Bài 19.10 trang 55 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho phản ứng thủy phân tinh bột có xúc tác là HCl…..
 • Bài 19.11 trang 55 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho các phản ứng hóa học sau: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl….
 • Bài 19.12 trang 55 sách bài tập Hóa học lớp 10: Thả 1 mảnh magnesium có khối lượng 0,1 g vào dung dịch HCl loãng. Sau 5 giây thấy mảnh magnesium tan hết. Hãy tính tốc độ trung bình của phản ứng hòa tan magnesium…..
 • Bài 19.13 trang 55 sách bài tập Hóa học lớp 10: Trong một thí nghiệm, người ta đo được tốc độ trung bình của phản ứng của zinc (dạng bột) với dung dịch H2SO4 loãng là 0,005 mol/s….
 • Bài 19.14 trang 55 sách bài tập Hóa học lớp 10: Xét phản ứng: 3O2 → 2O3.Nồng độ ban đầu của oxygen là 0,024M. Sau 5 giây nồng độ của oxygen còn lại là 0,02….
 • Bài 19.15 trang 55 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho các phản ứng hóa học sau: CH3COOC2H5(l) + H2O(l) → CH3COOH(l) + C2H5OH(l)….
 • Bài 19.16 trang 56 sách bài tập Hóa học lớp 10: Thực hiện hai thí nghiệm của cùng một lượng CaCO3 với dung dịch HCl (dư) có nồng độ khác nhau. Thể tích khí CO2 thoát ra theo thời gian được ghi lại trên đồ thị sau:…
 • Bài 19.17 trang 56 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho các phản ứng hóa học sau: H2O2 → H2O + 12O2….
 • Bài 19.18 trang 56 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cách làm nào sau đây sẽ làm củ khoai tây nhanh chín nhất?….
 • Bài 19.19 trang 56 sách bài tập Hóa học lớp 10: Các nhà khảo cổ thường tìm được xác các loài động thực vật thời tiền sử nguyên vẹn trong băng. Hãy giải thích tại sao băng lại giúp bảo quản xác động thực vật…..
 • Bài 19.20 trang 56 sách bài tập Hóa học lớp 10: NOCl là chất khí độc, sinh ra do sự phân hủy nước cường toan….
 • Bài 19.21 trang 56 sách bài tập Hóa học lớp 10: Khi thắng đường để làm caramen hoặc nước hàng, ta thường dùng đường kính chứ không dùng đường phèn. Giải thích…..
 • Bài 19.22 trang 57 sách bài tập Hóa học lớp 10: Khi dùng MnO2 làm xúc tác trong phản ứng phân hủy H2O2, tại sao ta cần dùng MnO2 ở dạng bột chứ không dùng ở dạng viên…..
 • Bài 19.23 trang 57 sách bài tập Hóa học lớp 10: Trong công nghiệp, vôi sống được sản xuất bằng cách nung đá vôi…..
 • Bài 19.24 trang 57 sách bài tập Hóa học lớp 10: Trong quá trình tổng hợp nitric acid, có giai đoạn đốt cháy NH3 bằng O2 có xúc tác. Phản ứng xảy ra trong pha khí như sau:….
 • Bài 19.26 trang 58 sách bài tập Hóa học lớp 10: Thực hiện phản ứng sau: H2SO4 + Na2S2O3 → Na2SO4 + SO2 + S + H2O…
 • Bài 19.27 trang 58 sách bài tập Hóa học lớp 10: Xét phản ứng sau:2ClO2 + 2NaOH → NaClO3 + NaClO2 + H2O….
 • Bài 19.28 trang 59 sách bài tập Hóa học lớp 10: Hãy đề xuất một phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu tốc độ các phản ứng sau đây. Trong đó chỉ rõ: đại lượng nào em sẽ đo; đồ thị theo dõi sự thay đổi của đại lượng đó theo thời gian có dạng thế nào….
 • Bài 19.29 trang 59 sách bài tập Hóa học lớp 10: Thực hiện phản ứng:2ICl + H2 → I2 + 2HCl….
 • Bài 19.30 trang 59 sách bài tập Hóa học lớp 10: Phosgen (COCl2) là một chất độc hóa học được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất….
 • Bài 19.31 trang 60 sách bài tập Hóa học lớp 10: Cho phản ứng hóa học sau:Zn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + H2(g)….
 • Bài 19.32 trang 60 sách bài tập Hóa học lớp 10: Khi nhiệt độ phòng là 25oC, cho 10 g đá vôi (dạng viên) vào cốc đựng 100 g dung dịch HCl loãng và nhanh chóng cho lên một cân điện tử. Đọc giá trị khối lượng cốc tại thời điểm ban đầu và sau 1 phút…..
 • Bài 19.33 trang 60 sách bài tập Hóa học lớp 10: Có hai miếng iron có kích thước giống hệt nhau, một miếng là khối iron đặc (A), một miếng có nhiều lỗ nhỏ liti bên trong ….
 • Bài 19.34 trang 61 sách bài tập Hóa học lớp 10: Xúc tác có hiệu quả cao là xúc tác làm tăng nhanh tốc độ phản ứng….
 • Bài 19.35 trang 61 sách bài tập Hóa học lớp 10: Khí oxygen và hydrogen có thể cùng tồn tại trong một bình kín ở điều kiện bình thường mà không nguy hiểm….
Xem thêm:  CH3COONa ra CH4 l CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.