Kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Chào mừng bạn đến với tin tức game toàn cầu trong bài viết về Bao cao dai hoi chi bo dang bo nhiem ky 2020 2025 mau bao cao chinh tri cua chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

I- Công tác chuẩn bị đại hội

1- Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản cấp trên: Ngày 19/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị để triển khai, quán triệt từ cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, Tỉnh và Huyện. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Bảo vệ, Tiểu ban đời sống, Tiểu ban tuyên truyền. Thành lập các Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn tại đại hội đảng bộ cơ sở.

2- Việc tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội điểm: Tập trung các điều kiện về nhân sự cấp ủy, cơ sở vật chất, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm xã Trà Don. Sau kết quả đại hội đã kịp thời chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm đại hội điểm nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở còn lại tổ chức đại hội đảm bảo các yêu cầu, mục đích, nội dung đề ra.

3- Về công tác chỉ đạo chuẩn bị văn kiện đại hội:Sau khi được thành lập, Tiểu ban văn kiện đã triển khai xây dựng kế hoạch, phân công từng đống chí thành viên trong Tiểu ban tiến hành xây dựng đề cương chi tiết, thu thập số liệu để viết báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động và các nội dung liên quan khác trình đại hội. Nội dung các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Các nội dung văn kiện khác như chương trình, nội quy, quy chế làm việc, diễn văn khai mạc, bế mạc, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cũng được chuẩn bị tốt.

4- Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội:Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu của các chi, đảng bộ cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành chặt chẽ, tuần tự theo các bước, từ việc rà soát quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến giới thiệu trong cán bộ chủ chốt, trong cấp ủy đương nhiệm, nơi cư trú, nơi công tác, hồ sơ nhân sự, kết luận lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đều được thực hiện chu đáo, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình và đảm bảo số dư theo quy định trước khi trình ra đại hội. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đại hội lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới.

5- Về giải quyết những tồn tại, đơn thư: Công tác giải quyết tồn tại, đơn thư được cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên đôn đốc các ban, ngành cơ quan giải quyết những tồn tại, đơn thư nên không có vướng mắc, tồn tại ở các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân trước khi tổ chức đại hội. Không có đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự được giới thiệu ứng cử tại đại hội.

Xem thêm:  Nghị luận về câu nói Dân tộc ta chủ yếu sống bằng tình thương

II- Kết quả đại hội

1- Về chương trình và điều hành đại hội: Nhìn chung, các phiên đại hội trù bị, chính thức được tổ chức đảm bảo theo chương trình, kịch bản và đã hoàn thành nội dung đề ra. Việc điều hành của Đoàn chủ tịch có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, bám sát kịch bản đề ra. Từng đồng chí trong Đoàn chủ tịch được phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy tính chủ động nên không có sai sót xảy ra. Công tác điều hành bầu cử đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử trong đảng.

2- Về văn kiện đại hội: Tại đại hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các ý kiến thảo luận tham gia vào các văn kiện tại đại hội và việc tiếp thu các ý kiến tham luận tại đại hội đảm bảo số lượng, chất lượng. Có hơn 112 lượt ý kiến thảo luận tham gia vào các văn kiện tại đại hội và 70 lượt ý kiến tham gia thảo luận các báo cáo và nghị quyết đại hội.

3- Kết quả bầu cử tại đại hội:

3.1- Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở: Toàn huyện có 75 chi bộ với 1.417 đảng viên. Trong đó, có 35 chi bộ thôn, 03 chi bộ cơ quan xã, 10 chi bộ quân sự xã, 18 chi bộ trường học ở xã và 09 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an, Quân sự huyện; cấp ủy viên có 165 đồng chí, có 50 chi bộ có chi ủy, có 22 chi bộ có Bí thư và Phó bí thư, có 03 chi bộ có Bí thư. Tính đến ngày 18/12/2019 có 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội.

3.2- Đại hội điểm: Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội điểm Đảng bộ xã Trà Don lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 12/3/2020 đến ngày 13/3/2020. Kết quả đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra 14 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất đã bầu: Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm có 05 đồng chí; Bí thư có 01 đồng chí, Phó bí thư có 02 đồng chí; UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 01 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện gồm có 15 đồng chí. Tại đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

3.3- Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở theo Điều lệ Đảng: Tính đến ngày 29/5/2020, có 41/41 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đại hội theo Điều lệ Đảng, chiếm tỷ lệ 100% (gồm 29 chi bộ cơ sở và 12 đảng bộ cơ sở).

3.3.1- Số lượng cấp ủy được bầu: Tổng số cấp ủy viên được bầu của 41 chi, đảng bộ cơ sở gồm: Ban Chấp hành có 198 đồng chí. Trong đó: Cấp ủy xã có 127 đồng chí; cấp ủy lực lượng vũ trang có 12 đồng chí (Tính cả đồng chí Bí thư Huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy quân sự huyện); chi ủy chi bộ có 59 đồng chí. Ban Thường vụ có 46 đồng chí. Bí thư có 41 đồng chí. Phó Bí thư có 39 đồng chí.

Xem thêm:  Giới thiệu về tác giả Ai-ma-tốp và văn bản Hai cây phong - Thủ thuật

3.3.2- Về cơ cấu: Công tác nhân sự các cấp được thực hiện theo đúng quy định của Chỉ thị cấp trên. Tại đại hội đã bầu đủ, bầu đúng số lượng được tổ chức đảng cấp trên phê duyệt đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định. Nhìn chung, cơ bản đạt được yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy nữ, đội ngũ cán bộ trẻ trong cấp ủy đã tăng lên. Tổng số cấp ủy của 41 chi, đảng bộ cơ sở là 198 đ/c, tái cử là 116 đ/c (58,58%), cấp ủy mới tham gia lần đầu là 67 đ/c (33,83%), cấp ủy viên nữ là 34 đ/c (17,17%), cơ cấu 3 độ tuổi cơ bản đảm bảo trong đó cấp ủy viên dưới 35 tuổi là 64 đ/c (23,32%); độ tuổi bình quân của cấp ủy là 41,23 tuổi; tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt 57% đảm bảo đạt yêu cầu (ít nhất 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ).

3.3.3- Số lượng cấp ủy cơ cấu lại nhưng không trúng cử: Có 02 người dự kiến tái cử cấp ủy khóa mới nhưng không trúng cử (cụ thể: Đồng chí Nguyễn Xuân Lếp – ĐUV, Thôn trưởng thôn 3, xã Trà Mai và đồng chí Cao Viết Lợi – ĐUV, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trà Leng) do nhiều nguyên nhân, nhưng chính điều này cũng đã thể hiện tính dân chủ trong Đảng đã được phát huy rõ nét. Việc chăm lo chế độ chính sách đối với các đồng chí không đủ điều kiện tái cử lần này cũng đã được các cấp ủy thực hiện chu đáo.

3.3.4- Về số dư trong đại hội: Thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội cấp cơ sở có 23/41 chi, đảng bộ thực hiện đảm bảo nguyên tắc số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy nhiều hơn số lượng cần bầu. Cụ thể: Có 07 Đảng bộ cơ sở có số dư từ 10% – 15%; có 06 chi, Đảng bộ cơ sở có số dư từ 16% – 30% và 10 chi bộ trực thuộc Huyện ủy có số dư 33,33% (Thực hiện bầu lấy số lượng từ 3 người trở lên thì danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 1/3 số lượng cần bầu).

3.3.5- Kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên: Căn cứ theo Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 21/02/2020 của Huyện ủy về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu ra 261 đại biểu dự đại hội cấp huyện, trong đó chính thức có 210 đại biểu và có 51 đại biểu dự khuyết.

4- Thời gian tiến hành đại hội: Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành không quá 01 ngày, được tiến hành từ đầu quý IV/2019 và hoàn thành trong tháng 12 năm 2019 với kết quả 75/75 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã đại hội, đạt 100%. Đại hội chi, đảng bộ cơ sở được tiến hành từ 12/3/2020 và đến ngày 29/5/2020, có 41/41 chi, đảng bộ cơ sở đã đại hội, đạt 100% so với kế hoạch đã đề ra.

Nhìn chung,Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc bầu cử cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng; cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được đổi mới trên 1/3 so với quy định theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt 17,17% theo quy định (cơ cấu không dưới 15% tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy khóa mới); trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị, có cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết trong nhiệm kỳ đến. Đại hội cấp cơ sở đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng được phân bổ và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Xem thêm:  Phân tích bài ca dao Ơn trời mưa nắng phải thì…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 ở một số đảng bộ cơ sở thực hiện đề án công tác nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt trình tại đại hội còn hạn chế nên đảng viên dự Đại hội còn lúng túng, một số cấp ủy viên đương nhiệm cần cơ cấu nhưng không trúng cử (có 02 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,01%). Chức danh Bí thư Đảng ủy xã Trà Nam và chức danh Phó bí thư đảng ủy xã Trà Linh trình độ chuyên môn trung cấp. Ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu vào các văn kiện chưa nhiều, chưa đầu tư nghiên cứu sâu, đa số thống nhất theo bản dự thảo.

III- Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình đại hội

1- Về công tác chuẩn bị đại hội: Phải tổ chức quán triệt kịp thời và đầy đủ yêu cầu, nội dung các chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong quá trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội.Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải chu đáo, thể hiện tính tổng kết thực tiễn, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm. Cấp ủy cần bám sát nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá quá trình thực hiện, có so sánh mức độ hoàn thành để có giải pháp trong báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình tại đại hội, tránh sự trùng lặp giữa báo cáo chính trị với báo cáo kiểm điểm.Quy trình thực hiện công tác nhân sự phải thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh và kết luận lịch sử chính trị, chính trị hiện nay đối với nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy đúng theo Quy định 126 của Bộ Chính trị.

2- Về tổ chức đại hội: Trong chương trình đại hội chính thức, Đoàn chủ tịch đại hội cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên, phải bám sát chương trình, kịch bản theo đúng nội dung đã được đại hội thông qua.Lập sơ đồ vị trí đại biểu chính thức ngồi đúng vị trí để trưởng đoàn tiện quản lý trong thời gian đại hội.Đối với Ban kiểm phiếu cần chọn những đại biểu có khả năng và kinh nghiệm tham gia ban kiểm phiếu, nhất là trưởng ban kiểm phiếu. Trước khi phát phiếu bầu cử, ban kiểm phiếu cần nắm chắc số lượng đại biểu có mặt tại đại hội, thực hiện việc kiểm phiếu nhanh và chính xác.

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.