Thông báo bảo trì Update tướng mới

2018-10-17

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Huyền Thoại Tam Quốc sẽ bảo trì từ 09h đến 11h00 ngày 17/10/2018:


- Update Tướng mới TRẦN CUNG - BÀNG THỐNG
- Update level bang từ level 11 đến level 20
- Update các tướng sau vào trong Tửu Quán và Tụ Hiền Trang: Lục Tốn, Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên, Bộ Uyển,Mạnh Hoạch, Tôn Quyền, Mã Siêu
- Tính năng Tỷ Võ, Đấu trường Liên Server được chia thành các cụm: S1~S12 và S13~S20

 Lưu ý:

- Thời gian bảo trì có thể bị kéo dài hơn dự kiến
- Máy chủ S1 đến S20 sẽ mở sự kiện vào 11h00 (sau khi bảo trì xong, từ 00h đến 11h00 không chạy sự kiện ingame nên các chủ công nên tính toán hợp lý)
- Trong thời gian diễn ra bảo trì các Tướng Quân vui lòng không đăng nhập vào game tránh tình trạng xung đột dữ liệu

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng inbox trực tiếp cho fanpage Huyền Thoại Tam Quốc - Vương Giả Tranh Bá để được hỗ trợ!


×