Cập nhật Cấp VIP 16 -17

2018-10-13

Chào các tướng quân,


Huyền Thoại Tam Quốc đã cập nhật cấp VIP 16 -17, ngay bây giờ các tướng quân có thể nâng VIP để nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn: 

image.png


Quà quyền hạn VIP 17: 1 Rương đồ cam duyên phận Gia Cát Lượng (Mở sẽ nhận được full trang bị cam duyên phận Gia Cát Lượng) + Ngọc Cam cấp 8*2 +500 Đan Tu Luyện + 250 Đá nâng sao đặc biệt + 250 Đan đột phá + 5000 Đan EXP Siêu Lớn

image.png

Quà quyền hạn VIP 16: 1 Rương đồ cam duyên phận Tư Mã Ý (Mở sẽ nhận được full trang bị cam duyên phận Tư Mã Ý) + Thanh Ngọc cấp 8*3 + 1000 Đan Tu Luyện + 500 Đá nâng sao đặc biệt + 500 Đan đột phá + 10000 Đan EXP Siêu Lớn


image.png


Chúc các tướng quân có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc !

×