[Big Update] Tính năng Nam Hoa - Tướng - TƯ MÃ Ý - MẠNH HOẠCH

2018-10-09

Thân chào các chủ công,


Huyền Thoại Tam Quốc sẽ bảo trì từ 09h đến 13h ngày 10/10/2018 để cập nhật tính năng mới - Nam Hoa và tướng mới TƯ MÃ Ý - MẠNH HOẠCH


1. Tính năng Nam Hoa


Level 75 sẽ mở tính năng này, hàng ngày các tướng quân sẽ có 4 lượt khiêu chiến miễn phí (Có thể dùng KNB mua lượt khiêu chiến)


image.png


Khi khiêu chiến thắng lợi sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn 

image.png

Khi các tướng quân khiêu chiến Nam Hoa đạt số sao nhất định sẽ nhận thêm phần thưởng:

image.png

Các tướng quân có thể dùng Nam Hoa Lệnh để đổi vật phẩm tại Shop Đổi: 

image.png

2. Tướng TƯ MÃ Ý


image.png

-Tổng quát kỹ năng 

•Kỹ năng Thiên Phạt: Triệu hồi thiên thạch bắn xuống toàn thể quân địch. Sát thương gây ra 70% trí lực của tướng. Kèm theo hiệu ứng gây choáng ngẫu nhiên nên khá mạnh (giống với skill của Chu Du thức tỉnh nhưng không kèm theo hiệu ứng thiêu đốt)

image.png

•Kỹ năng Ma Diễm: Tư Mã Ý dựa vào điểm nộ của tướng địch cao nhất để đốt, nếu điểm nộ càng nhiều thì sát thương gây ra càng lớn. Sát thương phép gây ra 70% Trí lực kèm theo 100% tăng sát thương phép gây thêm.

image.png

•Kỹ năng Long Tức: Tư Mã Ý triệu hồi rồng ra phun lửa cho những kẻ địch trước mặt, gây sát thương và kèm theo hiệu ứng thiêu đốt. Sát thương gây ra 80% Trí và kèm theo hiệu ứng thiêu đốt trong 5s. 

image.png

•Kỹ năng Tấn Tổ: Sau khi 1 tướng phe ta giảm máu xuống còn dưới 60% sẽ được TMY buff 1 lần miễn dịch kỹ năng gây sát thương, mỗi tướng lên trận đều được 1 lần buff. Không miễn dịch các kỹ năng như hất bay, đẩy lui, giảm tốc.

image.png

•Kỹ năng thức tỉnh - Ưng Thị Lang Cố: Tăng điểm Trí Lực

image.png

-Duyên phận tướng 

•Tào Tháo : + 6% HP 

•Gia Cát Lượng : + 6% tỉ lệ bạo

•Quách Gia, Tuân Úc : + 9% bỏ qua phép

•Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền : + 15% Trí


-Duyên phận trang bị

•Duyên 1 : + %HP. Nên dùng để tăng thêm HP, HP cao thì tỉ lệ sống sót cũng cao hơn, khả năng chịu đòn tốt hơn.

•Duyên 2 : + % Trí. Nên xài để tăng thêm dame kỹ năng của TMY.

•Duyên 3: + % HP. Nên xài để tăng 1 lượng máu đủ để TMY duy trì trên trận chiến gây sát thương. 

•Duyên 4: + % Trí. Nên xài để tăng thêm sát thương của kỹ năng.

•Duyên 5: + % Tỉ lệ kháng bạo. Bỏ, ta nên kiếm 1 trang bị tốt hơn để mặc như áo GCL để tăng thêm Trí, hoặc áo của những tướng Tank để tăng khả năng phòng thủ.

•Duyên 6: + % Tỉ lệ bạo. Bỏ và thay vào đó các loại giày như giày của GCL (tăng trí), giày Trương Tinh Thái (tăng tốc công), giày TP - HHĐ (Tăng Hp, miễn st).


-Về ngọc

•Đối với trang bị 1 lỗ : 6 Trí (Ngọc Lam)

•Đối với trang bị 2 lỗ : 6 Trí (Ngọc Lam) - 6 HP (Ngọc Lục)

•Đối với trang bị 3 lỗ: 6 Trí (Ngọc Lam) - 6 HP (Ngọc Lục) - 6 Kháng phép (Ngọc Pha lê)

•Đối với trang bị 4 llỗ: 6 Trí (Ngọc Lam) - 6 HP (Ngọc Lục) - 6 Kháng phép (Ngọc Pha Lê) - 4 Giáp (Ngọc Vàng) - 2 Kháng Bạo (Ngọc Tím)

*Những ai nạp mức 10.000 KNB trở lên sẽ có thêm ngọc xuyên phép nên sẽ up thêm ngọc này vào nha.


-Về tu luyện

•Trí

•HP

•Tốc Công

•Giảm nộ tiêu hao

•Bạo

•Tăng sát thương bạo3. Tướng MẠNH HOẠCH


-Tổng quát kỹ năng

•Kỹ năng Lôi Minh: Thích hợp với đội hình xài tướng Võ lực. Mạnh Hoạch gõ trống buff cho toàn đội chỉ số Võ lực. Cấp kĩ năng càng cao võ lực buff càng nhiều.

image.png

•Kỹ năng Cự Thú: Gọi cự thú tấn công ngẫu nhiên 1 địch và gây choáng cho mục tiêu bị tấn công. Sát thương gây ra 80% Võ lực và kèm theo sát thương thường.

image.png

•Kỹ năng Chiến Chùy: MH quăng búa vào mục tiêu trong phạm vi xung quanh hắn. Gây ra sát thương phép 80% Trí lực.

image.png

•Kỹ năng Tính Giáp: Tăng HP và Hộ Giáp. Chỉ số sẽ tăng dần theo cấp kỹ năng. Giúp cho MH trâu hơn trong việc tiên phong.

image.png

-Duyên phận tướng

•Gia Cát Lượng : + 13% HP

•Chúc Dung : + 5% Miễn ST

•Mã Lương : + 6% Tỉ lệ kháng bạo

•Trương Tinh Thái : + 6% Miễn ST phép


-Duyên trang bị

•Duyên 1: + % Miễn sát thương. Xài để tăng thêm khả năng bỏ qua sát thương thường. Nếu ai dùng những trận cộng thuộc tính Tiền quân là miễn ST thì chỉ nên xài 1 duyên này. Vì giới hạn là 66%.

•Duyên 2: + % HP. Nên xài để tăng khả năng sống sót trong trận đánh.

•Duyên 3: + % HP. Nên xài để tăng lượng máu dồi dào cho MH chịu dame

•Duyên 4: + % Tỉ lệ kháng bạo. Bỏ, thay vào đó ta kiếm các trang bị khác như giáp HHĐ, giáp Đổng Trác, giáp Trương Phi.

•Duyên 5: + % Miễn ST. Bỏ và kiếm 1 trang bị tốt hơn xài.

•Duyên 6: + % Miễn ST phép. Nên xài để chịu đựng sát thương phép tốt hơn.


-Ngọc

•1 lỗ: 3 Giáp - 3 HP

•2 lỗ : 4 Giáp - 6 HP - 2 Kháng phép 

•3 lỗ: 6 HP - 6 giáp - 4 Kháng phép - 2 kháng bạo

•4 lỗ: 6 HP - 6 Giáp - 6 Kháng phép - 2 kháng bạo - 2 Trí - 2 võ.

-Tu luyện 

•HP

•Giảm khống chế 

•Đỡ ST bạo

•Né

•Kháng phép 

•Tốc công


Chúc các tướng quân có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc.

×